دورخیز مکزیک برای جذب دو میلیون گردشگر هندی تا سال ۲۰۲۲

جذب گردشگران خارجی بیشتر، منبع درآمد خوبی برای هر کشور است و هر کشور می‌خواهد سهم بیشتری را از این بازار تصاحب کند. مکزیک هم تلاش می‌کند که از این گردونه عقب نماند.