هواپیمایی یو ام ایر ، معرفی ایرلاین های ایران و جهان

هواپیمایی یو‌ ام ایر (UM Air) یکی از شرکت‌های هوایی خارجی است که پروازهای منظمی را بین ایران و اوکراین انجام می‌دهد.