بارش برف و باران در کشور تا ۳۰ بهمن

رکنا: کارشناس سازمان هواشناسی گفت: بارش برف و باران تا روز آخر بهمن در کشور ادامه دارد.