استخدام ویزیتور حضوری جهت شرکت لبنیات پگاه در خراسان جنوبی

شرکت لبنیات پگاه واقع در خراسان جنوبی جهت تکمیل کادر خود به یکنفر ویزیتور حضوری (آقا) نیازمند است. نوشته استخدام ویزیتور حضوری جهت شرکت لبنیات پگاه در خراسان جنوبی اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir