بهانه عجیب پسر شیطان صفت برای آزار و اذیت دختر دم بخت در تهران

حوادث رکنا: پسر جوانی که به اتهام آزار و اذیت دختر جوانی به دادسرای ناحیه ۳۴ منتقل شده بود دیروز صبح در برابر بازپرس و شاکی به شرح دقیق ماجرا پرداخت.