توافق استقلال با دو بازیکن پیشین

دو بازیکن پیشین استقلال با این باشگاه برای دریافت مطالباتشان به توافق رسیدند.