دیدنی های مهریز؛ شهرمهرنگار، دختر انوشیروان ساسانی

مهریز با قابلیت‌‌های تفریحی و گردشگری فراوان، همواره پذیرای خیل کثیری از گردشگران داخلی و خارجی است.