استقلال رسماً قید درآمدزایی را می زند!

یک سؤال مهم از مدیران باشگاه استقلال این است که چرا در حین جدایی بازیکنان این تیم کسی به فکر درآمدزایی نیست؟