ترکیه، فرانسه را تهدید کرد

وزیر امور خارجه ترکیه به فرانسه درباره حمایت از کُرد‌های شمال سوریه هشدار داد.