سارق خودرو در دام قانون

فرمانده انتظامی رشت از دستگیری یک سارق خودرو و کشف یک دستگاه خودرو سرقتی در این شهرستان خبر داد