بدهی خارجی ایران از مرز ۱۱ میلیارد دلار فراتر رفت + سند

بدهی خارجی ایران از مرز ۱۱ میلیارد دلار فراتر رفت.