انهدام نفربر انتحاری القاعده توسط ارتش سوریه+تصایور

یک منبع نظامی در ارتش سوریه اعلام کرد: نیروهای نظامی عامل انتحاری را پیش از رسیدن به هدف تعیین شده با استفاده از موشک انداز ضد تانک کورنت هدف قرار داده و منهدم کرده اند.