مکانی: من سوشا هستم؛ بدون شوآف و مظلوم‌نمایی!

رکنا: دروازه‌بان تیم صنعت نفت آبادان بعد از بازگشت به لیگ ایران حرف های جالبی را بر زبان آورد و درباره اتفاقاتی که بر او گذشته صحبت کرد.