لحظه رد شدن کامل ماشین از روی دختر خردسال! + فیلم

رکنا: دختر خردسالی که در خیابان مشغول پرسه زدن بود ناگهان توسط یک خودروی عبوری زیر گرفته شد اما به طور معجزه‌آسایی از مرگ گریخت.