نیمی از برق دانمارک با بهره گیری از انرژی باد تولید می شود

رکنا: دانمارک در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تنها کشوری است که بیش از ۴۳ درصد برق خود را از انرژی بادی تامین می کند.