جان باختن ۱۹ نفر در پی رانش زمین در کالیفرنیا

حوادث رکنا: شمار جان‌باختگان رانش زمین در جنوب کالیفرنیای آمریکا به ۱۹ نفر افزایش یافت.