پرده برداری از تخلفات احمدی نژاد در انتخابات ۸۸ / روایتی از هزاران تخلف دولت نهم به نقل از رحمانی فضلی

رکنا: دبیرکل جمعیت آبادگران ایران اسلامی از تخلف‌های احمدی نژاد در سال ۸۸ پرده برداشت؛ جایی که دولت احمدی نژاد در تخلفی آشکار خسارت سرمازدگی سال ۸۶ را قبل از انتخابات سال ۸۸ به کشاورزان داد تا به آرایش بیافزاید.