استخدام دو نفر آشپز ماهر و باتجربه جهت طباخی در اصفهان

به دو نفر آشپز ماهر و باتجربه جهت طباخی در اصفهان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس ... نوشته استخدام دو نفر آشپز ماهر و باتجربه جهت طباخی در اصفهان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.