استخدام کمک آشپز جهت سفره خانه سنتی در تهران

یک سفره خانه سنتی واقع در تهران به کمک آشپز نیازمند است. نوشته استخدام کمک آشپز جهت سفره خانه سنتی در تهران اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir