اقدام بی رحمانه یک جوان با دو توله سگ + فیلم ۱۶+

رکنا: یک مرد جوان تفریح اش حیوان آزاری است. ویدئویی از این جوان منتشر شد که باعث خشم کاربران اینترنتی شده است.