هشتمین حراج تهران "هنر معاصر ایران"

هشتمین حراج تهران با ارائه آثار ارزشمندی از هنر معاصر ایران شب گذشته در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.