۴ زن در آرامستان به ضرب گلوله کشته شدند

در پی جنایتی هولناک در باغ فردوس کرمانشاه (آرامستان)، ۴زن به ضرب گلوله کشته شدند.