فرشته نجات آقافیروز باز هم گلزنی کرد

رکنا: مهاجم جوان گسترشی ها که پس از حضور فیروز کریمی در این تیم به ترکیب اصلی راه پیدا کرد توانست پنجمین گل خود را برای تبریزی ها به ثمر برساند.