مناسب ترین زمان برای استحمام

سلول های پوست با دوش صبحگاهی تحریک می شوند. به خصوص این که استحمام صبح با آب ولرم نه چندان گرم برای افرادی که پوست های چرب و آکنه دار دارند بسیار مفید است.