۱۱ شاهزاده سعودی معترض بازداشت شدند

دادستانی عربستان بازداشت تعدادی از شاهزادگان سعودی را که در قصر الحکم ریاض تجمع کرده بودند، تایید کرد.