پیروزی دشوار یوونتوس در خانه کالیاری

هفته بیستم کالچو با پیروزی یک بر صفر یوونتوس مقابل کالیاری به پایان رسید.