روسیه اطلاعات گرانبهایی درباره اف-۲۲ به دست آورد

یکی از ژنرال‌های نیروی هوایی آمریکا گفت که روسیه توانسته اطلاعات گرانبهایی درباره توانایی جنگنده‌های آمریکایی از جمله اف-۲۲ بدست آورد.