خرید آپارتمان در شهر اندیشه متری چند آب می خورد؟

یک واحد آپارتمان ۷۳ متری در شهر اندیشه ، نهم شرقی ، با قیمت واحد هر متر یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله می شود.