مسکن مهر به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر گفت: تکمیل و بهره برداری از پروژه های مسکن مهر در سطح کشور به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.