استخدام اپراتور تلفنی با بیمه و پاداش در یک شرکت معتبر ، تهران

یک شرکت معتبر واقع در تهران، گاندی جنوبی جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط ردیف شغلی زیر دعوت به ... نوشته استخدام اپراتور تلفنی با بیمه و پاداش در یک شرکت معتبر ، تهران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.