اطلاعیه متروی تهران و حومه در خصوص حادثه خط ۳

شرکت بهره‌برداری مترو طی اطلاعیه‌ای در مورد حادثه خط سه توضیحاتی ارائه کرد.