بازیگران معروف مرد در نقش دن کیشوت و هملت

رکنا: حسین محب اهری و سیامک صفری ایفاگران نقش دن کیشوت و هملت در جدیدترین تجربه کارگردانی تاجبخش فناییان شدند.