مجسمه‌‌ میدان فلسطین توسط افراد خودسر رنگ آمیزی شد / حریم مجسمه متعلق به هنرمند سازنده است

رکنا: مجسمه‌ میدان فلسطین اثر نادر قشقایی در اقدامی نامنتظر از سوی برخی عوامل خودسر رنگ‌آمیزی شد.