قهرمانی سیدی از استان تهران در مسابقات میانداری نونهالان کشور

امیر علی سیدی از استان تهران با پشت سر گذاشتن حریفان به مقام قهرمانی مسابقات میانداری قهرمانی کشور در رده نونهالان رسید.