استخدام موم زن ماهر و نیمه ماهر خانم در تبریز

به همکاری چند نفر موم زن ماهر و نیمه ماهر خانم جهت کار در یک محیط کاملا زنانه واقع در تبریز نیازمندیم. (اولویت با کسانی است که دارای سابقه کار باشند). نوشته استخدام موم زن ماهر و نیمه ماهر خانم در تبریز اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir