استخدام کارگر خانم در غذای تلفنی حام

غذای تلفنی حام واقع در تبریز به یک نفر کارگر خانم جهت کار در آشپزخانه نیازمند است. نوشته استخدام کارگر خانم در غذای تلفنی حام اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir