استخدام کارگر ساده در جگر کبابی زیبا

جگر کبابی زیبا واقع در تبریز به یک نفر کارگر ساده زیر ۳۰ سال و دارای کارت پایان خدمت نیازمند است. نوشته استخدام کارگر ساده در جگر کبابی زیبا اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir