کمپ تیم امداد و نجات کوهنوردان در اشترانکوه/ عکس

تصویری از کوهنوردان مشهدی در اشترانکوه لرستان. امدادگران دیشب را هم در این منطقه گذراندند.