معاون اجرایی احمدی نژاد تفهیم اتهام شد+عکس

رکنا: معاون اجرایی احمدی نژاد دردولت دهم در دادسرای فرهنگ و رسانه تفهیم اتهام شد.