صنعا را پس بگیرید

رئیس‌جمهوری مستعفیو فراری یمن خواستار عملیات گسترده نظامی برای بازپس گرفتن صنعا پایتخت این کشور شد.