با ۵ اعزام و برگزاری یک رویداد بین‌المللی در ایران موافقت شد

نشست کمیته برون مرزی فدراسیون کاراته امروز تشکیل و با ۵ اعزام و برگزاری یک رویداد بین المللی در ایران موافقت شد.