دیدار رئیس دانشگاه ایلام و معاون فرهنگی و اجتماعی با اعضای تشکل های دانشجویی

در آستانه روز دانشجو، دکتر علی اکبری رئیس دانشگاه به همراه دکتر شیرخانی معاون فرهنگی و اجتماعی، در محل استقرار تشکل های دانشجویی حضور یافتند