استاندار ایلام شرایط پایان کار فرمانداران و بخشداران را اعلام کرد

استاندار ایلام گفت:در این دولت تاکید داریم از نیروهای وزارت کشور در سمت های مدیریتی این وزارتخانه استفاده کنیم.