ورزش در زندگی نابینایان تاثیر مثبتی دارد/ حمایت وزارت ورزش و جوانان قابل تحسین است

رییس فدراسیون ورزش نابینایان گفت: تعدادی در جنگ و حوادث دچار معلولیت شدند که حدود ۷ درصد جمعیت مردم ایران را معلولان تشکیل می‌دهند.