مذاکرات ایران و روسیه در خصوص مبارزه با تروریسم پابرجاست

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مذاکرات ایران و روسیه در خصوص مبارزه با تروریسم و همکاری مشترک در این زمینه همچنان استوار است.