برانکو هم به عدد ۶ وفادار می ماند؟

ساعت۲۴-قرارداد برانکو ایوانکوویچ با سرخ پوشان تابستان سال جاری به پایان می رسد این درحالی است که او هنوز قراردادش را تمدید نکرده است.