مهلت ثبت نامه آزمون استخدامی وزارت نفت تمدید شد

مهلت ثبت نامه آزمون استخدامی وزارت نفت تا ساعت ۲۴ موره هشتم آذرماه سال جاری تمدید شد.