مهار آتش سوزی ناشی از صاعقه در مخزن ذخیره‌سازی نفت خام

آتش سوزی ناشی از صاعقه در مخزن ذخیره‌سازی نفت خام پایانه نفتی خارک بدون خسارت مهار شد.