جشن پیروزی محور مقاومت در اهواز برگزار می شود

جشن پیروزی محور مقاومت بر گروه های تروریستی تکفیری در کشورهای عراق و سوریه، در اهواز برگزار می شود.