خیابان آزادی در دهه ۴۰/ عکس

عکس قدیمی از دهه ۴۰ خیابان آزادی.